PROTOCOLS PER INCLEMÈNCIA METEOROLÒGICA

PROTOCOL EN CAS DE TEMPESTES (AIGUA-VENT-NEU)

Actuacions que es duran a terme en cas de tempesta, d’acord amb el Pla d’emergència del Pavelló Municipal de Torelló i el Consell Català de l’Esport. En cas de produir-se algun fet no contemplat en aquest protocol d’actuació, la direcció del club prendrà les decisions que cregui oportunes.

Entrenaments:
En cas de tempestes abans dels entrenaments, la direcció del club​, juntament amb l’ Ajuntament, valorarà si cal suspendre els entrenaments. Sempre intentarem NO MODIFICAR els horaris ni l’activitat. Tot ho valorarem conjuntament amb l’Ajuntament així com amb els servei de meteorologia i l’estat de les carreteres. En cas d’haver de suspendre l’activitat els entrenadors us avisarien de la forma més ràpida possible. També enviarem mails i penjarem la informació a la web del club.

​En cas de tempestes durant els entrenaments, la direcció del Club juntament amb l’Ajuntament, valorarà si cal suspendre els entrenaments. Sempre intentarem NO MODIFICAR els horaris ni l’activitat. Tot ho valorarem conjuntament amb l’Ajuntament així com amb els servei de meteorologia i l’estat de les carreteres. En cas d’haver de suspendre l’activitat els entrenadors us avisarien de la forma més ràpida possible. També enviarem mails i penjarem la informació a la web del club.

Si un cop suspesos els entrenaments, les famílies no han pogut venir a buscar els jugadors/jugadores, o el club no s’ha pogut posar en contacte amb els familiars, avisarem a la policia local per tal d’efectuar l’evacuació.


Partits:

En cas de tempestes abans dels partits, el Club, conjuntament amb la Federació Catalana de Basquetbol, valoraran l’estat de les carreteres i el servei Meteocat. Amb la informació que ens donin aquests serveis, caldrà suspendre el desplaçament al partit, ja sigui a Torelló o fora de Torelló. Sempre que es pugui, el club intentarà participar als partits/tornejos/amistosos.

En cas de tempestes durant els partits, el Club, conjuntament amb la Federació Catalana de Basquetbol, valoraran l’estat de les carreteres i el servei Meteocat. Amb la informació que ens donin aquests serveis, caldrà valorar la situació i buscar sempre la seguretat per davant de tot. SEMPRE intentarem prevenir les possibles situacions de tempesta. Sempre que es pugui, el club intentarà participar als partits/tornejos/amistosos.

Si un cop suspesos els partits i les famílies no han pogut venir a buscar els jugadors/jugadores, o el club no s’ha pogut posar en contacte amb els familiars, avisaríem a la policia local de la població per tal d’efectuar l’evacuació.

Torelló, 1 de setembre 2017

Junta Directiva