Organigrama del club

 

Organigrama actual

Presidenta: ROSA SABORIT

Vice- President: LLUÍS SABATÉS

Secretaria: INÉS VARGAS

Tresorer: QUIM BAUTISTA

Vocals: BELLMUNT MOLAS, SANTI BIGAS, EDUARD CROUS

Comissió esportiva: LLUÍS SABATÉS

Director Tècnic: JORDI SAINZ

Coordinadora: SILVIA CABELLO