VOLUNTARIAT 17-18

PROJECTE VOLUNTARIAT CLUB BÀSQUET TORELLÓ 2017 – 2018

Finalitat, Plantejament, Estructura i Funcionament del Projecte de Voluntariat de la nostre Entitat.

Entenem per projecte de voluntariat el document escrit que recull les finalitats i els plantejaments amb els quals el voluntariat de l’entitat s’estructura, es gestiona i funciona.

El voluntariat actua sempre des d’una organització que dóna coherència i sentit a la tasca; el voluntari no actua aïlladament. Aquesta organització emmarca el voluntariat dins el seu projecte. Aquest té un enfocament general i es diferencia dels programes d’actuacions concretes i de serveis que ofereix l’entitat, tot i que ha d’estar estretament vinculat.

A Catalunya s’entén per voluntariat el conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense compensació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense afany de lucre, que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i la persona. Actua coordinadament en el marc d’una organització i amb les altres persones que la conformen.

 

Ampliant aquesta primera definició podem afirmar que el voluntàri/ària és una persona que:

  • Actua a favor dels altres o de la comunitat en general.
  • És solidari i compromès amb el seu entorn, comunitat i societat.
  • Se sent part implicada amb el seu poble, la seva ciutat, el seu país, la seva gent.
  • Estableix per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d’actuació.
  • Actua de manera altruista i gratuïta.
  • És una persona sensible a les mancances i necessitats de la societat i l’entorn enteses com un global.
  • Decideix, des d’unes opcions i conviccions personals, passar a l’acció per donar resposta a aquestes mancances i necessitats.
  • És una persona activa, dinàmica, emprenedora, responsable i disposada a assumir compromisos.
  • És una persona que dóna sense esperar rebre res a canvi.

 

I de fet, si parlem de persones sensibilitzades i capaces d’assumir responsablement un compromís, es pot trobar una tasca de voluntariat per a cada tipus de persona, tot i que s’entén que no tothom pot fer qualsevol tasca.

Les entitats de voluntariat actuen en diferents àmbits, faciliten i canalitzen la participació ciutadana, i garanteixen una societat forta, plural i amb capacitat per donar resposta a les seves pròpies necessitats.

 

FINALITAT

El Club Bàsquet Torelló vol donar servei a les necessitats esportives de la Ciutat de Torelló. Aquestes necessitats esportives van néixer ara fa 53 anys i l’esport al qual pertanyen són el bàsquet.

També neix aquest projecte amb la finalitat de adequar-se a la situació actual del nostre marc legal esportiu. Apareix a la nostra entitat de manera reglada la figura del Voluntariat.

Aquesta persona (el voluntari) serà l’encarregada de dur a terme la continuat del bàsquet a totes les persones que volen practicar aquest esport transmeten els seus coneixements i valors.

PLANTEJAMENT

El plantejament que seguirà el Club Bàsquet Torelló és el que marca les bases de Voluntariat. Aquestes bases són de caire internacional.

S’estableix un conveni per escrit de col·laboració on es detalla les funcions del Voluntariat i la Formació que rebrà cadascun d’ells.

Els Voluntaris faran la seva tasca per parelles per treure més profit de la seva formació.

La seva funció serà la de educar i formar als jugadors/jugadores de la entitat.

ESTRUCTURA

El projecte s’estructura amb la temporada esportiva que marca la Federació Catalana de Basquetbol. Cada entrenador/voluntari rebrà la formació pertinent a al seva categoria a les reunions periòdiques amb el Coordinador de l’entitat. El Coordinador serà l’encarregat de transmetre els coneixements de cada categoria, així com el treball a desenvolupar i seguir pels Voluntaris.

També s’estableix que els voluntaris rebran una compensació per les despeses que suposa participar amb el seu Voluntariat.

Cada temporada s’actualitzaran els convenis de col·laboració.